FAQ

Vyberte si kategóriu:

Prečo si potrebujem uzatvoriť poistenie vozidla PZP?

Uzatvoriť si PZP (povinné zmluvné poistenie) je zákonná povinnosť každého držiteľa motorového vozidla. Cieľom PZP je zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku. Nevzťahuje sa na škody spôsobené na vlastnom majetku.

Prečo porovnávať ceny PZP online?

Poisťovne majú rôzne stratégie určovania cien povinného zmluvného poistenia. Niektoré zohľadnujú objem valcov, iné výkon motora alebo či je klient z mesta alebo menšej obce. Do úvahy sa môžu brať aj údaje ako vek, počet bezškodových mesiacov a iné. Online porovnaním získate prehľad cien jednotlivych poistovní a možnosť pohodlne si vybrať tú najlepšiu.

Ako uzatvoriť PZP online?

Stránka Vás sama navedie zadať potrebné údaje aby ste získali prehľad cien od jednotlivých poistovní. Dalším krokom je výber z ponuky a zadanie zvyšných údajov potrebných k uzavretiu poistného návrhu PZP. Návrh poistnej zmluvy nadobúda platnosť zaplatením poistného v stanovenej lehote podľa poistných podmienok.

Čo potrebujem k uzatvoreniu poistenia PZP online?

Prichystajte si Osvedčenie o evidencii vozidla alebo Technický preukaz, vodičský preukaz a občiansky preukaz. Poistovne môžu k uplatnenie bonusu za bezškodový priebeh požadovať originál potvrdenia o bezškodovom priebehu od predchádzajúceho poisťovateľa.

Aká je frekvencia platby za PZP?

Platba je možná v závislosti od poisťovne - ročne, polročne a štvrťročne.

Nestihol som zaplatiť prvé poistné v stanovenej lehote.

V tomto prípade návrh PZP zanikol. Dojednajte si čo najskôr nový návrh pzp a zaplaťte. Bez platného PZP nemôžete jazdiť.

Kedy mi príde poistná zmluva a dokumenty?

Návrh zmluvy ako i všetky dokumenty poistenia dostanete priamo do e-mailu hneď po dojednaní poistenia alebo ich nájdete vo svojom účte, v klienstkej zóne. Tieto si samozrejme vytlačte. Dokumenty (biela a zelená karta...) Vám takisto zašle priamo poistovňa poštou, v priebehu 2-3 pracovných dní. Ak sa tak nestane, kontaktujte nás na t.č 0905 742 011 alebo píšte na info@poistnamiska.sk

Kedy mi príde poistná zmluva a dokumenty?

V aute by nemalo chýbať tlačivo Záznam o dopravnej nehode! Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť a vytlačiť v sekcii Dokumenty na stiahnutie. V prípade nehody, bezodkladne kontaktujte svoju poistovňu v ktorej máte PZP dojednané. Na územi SR ju treba nahlásiť do 15 dní po jej vzniku, v zahraničí do 30 dní.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s: 0800 122 222 (Infolinka)
AXA pojišťovna a.s., : 02 29 29 29 29
ČSOB poisťovňa, a.s: 0850 111 303 (Infolinka)
Generali Slovensko, a.s.: 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58 276 666 (volania zo zahraničia)
KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s.: 0850 111 577 (volania zo SR), +421 2 5728 1670 (volania zo zahraničia)
Groupama poisťovňa, a.s.: 0850 211 411 (Infolinka)
UNIQA poisťovňa, a.s.: 0850 111 400
Wűstenrot Poisťovňa, a.s.: 02 / 57889 900 (Hotline)

Ako zrušiť PZP a zmeniť poisťovňu?

V súčasnosti zákon umožňuje zrušiť zmluvu PZP jedine výpoveďou, ktorú je však potrebné doručiť do poisťovne najneskôr šesť týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. V prípade, že to nestihnete, zostanete v tej istej poisťovni celý nasledujúci rok. Tlačivo výpovede.

Pri novovzniknutom poistení, môžete odstúpiť od návrhu zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia návrhu, t.j. odo dňa úhrady poistného . Odstúpenie však musí byť doručené písomne na adresu poisťovateľa. V prípade, že poistenie máte dojednané viac než 14 dní, zvyčajne je tu možnosť výpovede do 2 mesiacov.

Výpoveď by mala obsahovať údaje o aute, jeho majiteľovi a číslo poistnej zmluvy. Podať výpoveď môžu aj tí vodiči, ktorí si ešte nevybrali novú poisťovňu. Uzatvoriť novú zmluvu im stačí tesne pred uplynutím poistného obdobia.

Zavolajte nám na 0901 234 567
Zoznam podstránok (na kontrolu)