O spoločnosti

Nie som poisťovňa,
som poistná miška!

Sme dynamická online spoločnosť, ktorá umožňuje klientovi porovnanie a nákup vybraných druhov poistenia. Našim cieľom je, dať možnosť klientom poistiť sa bez zbytočných stretnutí, nechcených telefonátov, z pohodlia domova a také, aké naozaj potrebuje. Online, rýchlo a bezpečne ... Jednoduchý minimalistický web design poskytne len potrebné informácie, jednoduchosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť a možnosť získať nezáväznú ponuku.

Prevádzkovateľom web stránky www.poistnamiska.sk je spoločnosť iHolding, s.r.o., so sídlom na Jungmannovej ul. č. 14, 851 01 Bratislava,IČO: 45 622 272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 66646/B, ako spoločnosť s ručením obmedzeným, má v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o FSFP“) právne postavenie samostatného finančného agenta.

Miska
Miska

Nezávislosť

Nezávislý a aktuálny prehľad tých
najlepších ponúk zadarmo

Miska

Úspora

Ušetri svoje financie, čas a energiu
a nechaj pracovať Mišku

Miska

Spoľahlivosť

Stopercentná spoľahlivosť
a profesionalita

Povedali o nás

Miska
Zavolajte nám na 0901 234 567
Zoznam podstránok (na kontrolu)