Havarijné poistenie - Výsledky

Potrebujete pomôcť? Zavolajte 0904 555 666
K dispozícií od 09:00 do 18:00

1/5 Údaje na výpočet
2/5 Výber poisťovne
3/5 Doplnenie údajov
4/5 Rekapitulácia
5/5 Uzatvorenie poistky
Zoradiť podľa:
Názov poisťovne
Cena poistenia
Cena ročnej poistky
Akcie
Groupa poisťovňa a. s.
Limit krytia 5 mil. /1mil. €
V cene:
Naše hodnotenie
**
Územná platnost
SK (ČR)/Europa*
Oprava na mieste (práca)
nehoda
porucha
limit 100/150 €
limit 100/150 €
náhradný automobil
1 deň
Odťah
nehoda
porucha
limit 100/150 €
limit 100/150 €
Defekt pneumatiky
x
Pokračovanie v ceste (os/noc)
nehoda
1x60 €/1x100 €
1x60 €/1x100 €
vypotrebovanie paliva a zámena
x
Vybitie baterie
x
Repatriácia
nehoda
porucha
x
x
Strata klúčov
x
Právna asistencia limit
x
Telefonické tlmočenie
x
* krajiny zelenej karty
Náhle poškodenia, zničenia alebo odcudzenia skiel poisteného vozidla.
Poistná suma
400 €
Spoluúčasť
80 €

Povinná obhliadka poškodeného vozidla aj povinnosť predložiť faktúru autorizovaného opravcu alebo zmluvného opravcu poisťovateľa za vykonanú výmenu /opravu skla.

V prvom roku poistenia je spoluúčasť 20 % z poistného plnenia pre každú poistnú udalosť (okrem poistenia úplne nového vozidla alebo kontinuálneho pokračovania tohto pripoistenia.) Od druhého roku trvania zmluvy je spoluúčasť 80 € z poistného plnenia pre každú poistnú udalosť. V prípade nedodržania podmienok predchádzajúcej fotodokumentácie, poistovateľ môže navýšiť spoluúčasť o ďalších 30% pre každú poistnú udalosť. Pre opravy/výmeny skla v zmluvnom servise sa výška spoluúčasti zníži o 40 €.

Nevzťahuje sa na škody vzniknuté na veciach spojených s čelným sklom (napr. diaľničné známky, spätné zrkadlá, ochranné fólie, clony a svetlomety, senzory, čidlá a pod.) a na dodatočné úpravy skiel tónovaním. Poistenie sa nevsťahuje sa ak sa uplatňuje nárok na poistné plnenie už z havarijného alebo iného zmluvného poistenia.

Územná plantnosť na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny. Pre vozidlá, pri ktorých je poistné plnenie vinkulované v prospech právnických osôb poskytujúcich leasing motorových vozidiel, splátkový predaj motorových vozidiel alebo spotrebný úver na kúpu motorových vozidiel, sa poistenie vzťahuje na všetky krajiny nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka (vrátane Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny) počas doby trvania tejto vinkulácie.

Polročne: 71.88 €
Štvrťročne: 35.94 €

355.92

ročne

Limit krytia:

5 000 000 Eur za škody spôsobené na zdraví a nákladov pri usmrtení, nákladov zdravotnej starostlivosti a ostatné náklady bez ohľadu počtu zranených

1 000 000 Eur za škody spôsobené na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby:

v cene poistného

Pripoistenia:

zdarma pripoistenie pre poskytnutie plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného vozidla (poistná suma 3 320 EUR)
zdarma pripoistenie batožiny vodiča a členov posádky vozidla (poistná suma 500 EUR)

TIP: Rozsiahla asistencia, okrem iných pomoc s vybitou batériou, stratou kľúčov, prepichnutou pneumatikou, vrátane jej úhrady a ďalšie. Zahŕňa úraz vodiča.
Allianz poisťovňa a. s.
Limit krytia 5 mil. /1mil. €
V cene:
Polročne: 71.88 €
Štvrťročne: 35.94 €

355.92

ročne

Limit krytia:

5 000 000 Eur za škody spôsobené na zdraví a nákladov pri usmrtení, nákladov zdravotnej starostlivosti a ostatné náklady bez ohľadu počtu zranených

1 000 000 Eur za škody spôsobené na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby:

v cene poistného

Pripoistenia:

zdarma pripoistenie pre poskytnutie plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného vozidla (poistná suma 3 320 EUR)
zdarma pripoistenie batožiny vodiča a členov posádky vozidla (poistná suma 500 EUR)

Axa poisťovňa a. s.
Limit krytia 5 mil. /1mil. €
V cene:
Polročne: 71.88 €
Štvrťročne: 35.94 €

355.92

ročne

Limit krytia:

5 000 000 Eur za škody spôsobené na zdraví a nákladov pri usmrtení, nákladov zdravotnej starostlivosti a ostatné náklady bez ohľadu počtu zranených

1 000 000 Eur za škody spôsobené na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby:

v cene poistného

Pripoistenia:

zdarma pripoistenie pre poskytnutie plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného vozidla (poistná suma 3 320 EUR)
zdarma pripoistenie batožiny vodiča a členov posádky vozidla (poistná suma 500 EUR)

Generali poisťovňa a. s.
Limit krytia 5 mil. /1mil. €
V cene:
Polročne: 71.88 €
Štvrťročne: 35.94 €

355.92

ročne

Limit krytia:

5 000 000 Eur za škody spôsobené na zdraví a nákladov pri usmrtení, nákladov zdravotnej starostlivosti a ostatné náklady bez ohľadu počtu zranených

1 000 000 Eur za škody spôsobené na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby:

v cene poistného

Pripoistenia:

zdarma pripoistenie pre poskytnutie plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného vozidla (poistná suma 3 320 EUR)
zdarma pripoistenie batožiny vodiča a členov posádky vozidla (poistná suma 500 EUR)

Komunálna poisťovňa a. s.
Limit krytia 5 mil. /1mil. €
V cene:
Polročne: 71.88 €
Štvrťročne: 35.94 €

355.92

ročne

Limit krytia:

5 000 000 Eur za škody spôsobené na zdraví a nákladov pri usmrtení, nákladov zdravotnej starostlivosti a ostatné náklady bez ohľadu počtu zranených

1 000 000 Eur za škody spôsobené na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby:

v cene poistného

Pripoistenia:

zdarma pripoistenie pre poskytnutie plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného vozidla (poistná suma 3 320 EUR)
zdarma pripoistenie batožiny vodiča a členov posádky vozidla (poistná suma 500 EUR)

Kooperativa a. s.
Limit krytia 5 mil. /1mil. €
V cene:
Polročne: 71.88 €
Štvrťročne: 35.94 €

355.92

ročne

Limit krytia:

5 000 000 Eur za škody spôsobené na zdraví a nákladov pri usmrtení, nákladov zdravotnej starostlivosti a ostatné náklady bez ohľadu počtu zranených

1 000 000 Eur za škody spôsobené na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby:

v cene poistného

Pripoistenia:

zdarma pripoistenie pre poskytnutie plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného vozidla (poistná suma 3 320 EUR)
zdarma pripoistenie batožiny vodiča a členov posádky vozidla (poistná suma 500 EUR)

Zavolajte nám na 0901 234 567
Zoznam podstránok (na kontrolu)