Havarijné poistenie

1/5 Údaje na výpočet
2/5 Výber poisťovne
3/5 Doplnenie údajov
4/5 Rekapitulácia
5/5 Uzatvorenie poistky

Doplň potrebné osobné údaje k návrhu

Miska
Spoločnosť: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
IČO: 00 653 501
Limit krytia: LIMIT KRYTIA 5 MIL. /1 MIL. €
Výsledné ročné poistné 143.76 €
Výška polročnej splátky poistého: 71.88 €
Výška štvťročnej splátky poistného: 35,88 €
Zvolené pripoistenia: sklá na vozidle (20€), úraz posádky vozidla (20€), živel (20€), stret so zverou (20€), rozšírená asistencia (20€), výtlk (20€)

01/02

Údaje o poistníkovi

+421

02/02

Údaje o vozidle

Áno
Nie
Späť Rekapitulácia
Zavolajte nám na 0901 234 567
Zoznam podstránok (na kontrolu)