Gratulujeme

1/5 Údaje na výpočet
2/5 Výber poisťovne
3/5 Doplnenie údajov
4/5 Rekapitulácia
5/5 Uzatvorenie poistky

Už len zaplatiť poistné,
aby zmluva vošla do platnosti

Vážený klient Steve McMayer.

Ďakujeme za uzatvorenie povinného zmluvného poistenia v spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. prostredníctvom nášho webového portálu www.poistnamiska.sk. Zaplatením prvého poistného sa zmluva stáva platní v plnom rozsahu. Dokumenty je možné vytlačiť, boli zaslané na zadaný email, v prípade registrácie aj na svojom účete v Klienskej zóne.

Miska Poistné vo výške 84,24 € je splatné do 28.07.2018

Návrh poistky na stiahnutie

Platobné údaje

Poisťovňa:
UNIQA poisťovňa, a.s.
Suma poistného:
84.24 €
IBAN:
SK82 1100 0000 0026 2804 3793
SWIFT kód:
TATRSKBX
Variabilný symbol:
0000010324
Konštantný symbol:
3558

Platba pomocou QR kódu

Miska

Platba online

Zaplatiť online
Zavolajte nám na 0901 234 567
Zoznam podstránok (na kontrolu)